Globafy ma zaszczyt przedstawić największą darmową sieć usług konferencyjnych na świecie!

Globafy to naprawdę prosta usługa telekonferencyjna. Staraliśmy się aby nasze warunki użytkowania były zwięzłe i przejrzyste.

Niniejsze zasady oraz warunki użytkowania mają zastosowanie do użytkowania darmowych usług telekonferencyjnych Globafy.

  1. Nie istnieje formalna umowa pomiędzy użytkownikiem a Globfy. Możesz używać telekonferencji ile chcesz, ale poprzez jej używanie zgadzasz się na poniższe warunki użytkowania.
  2. Uczestnicy telekonferencji powinni mieć na uwadze wszelkie koszty mogące wynikać z korzystania z usługi Globafy oraz połączenia z numerami dostępowymi. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z planem taryfowym Twojego operatora.
  3. Usługi Globafy mogą zmieniać się bez konieczności powiadamiania użytkowników o zmianach. Mogą to być na przykład zmiany numerów dostępowych, dostępnych krajów, funkcjonalności oraz typów numerów dostępowych.
  4. Globafy zastrzega sobie prawo do informowania użytkowników swoich usług poprzez wiadomości tekstowe (SMS). Aby uszanować czas i prywatność użytkowników, maksymalna ilość wiadomości od Globfy nie przekroczy 3 na miesiąc.
  5. Jeśli użytkownik usługi Globafy korzysta z niej na potrzeby firmy, Globafy zastrzega sobie prawo do użycia nazwy firmy oraz jej logotypu na potrzeby referencji. Użytkownik lub firma mogą zarządać od Globafy usunięcia takiej referencji, po otrzymaniu takiego zgłoszenia nazwa firmy oraz jej logotyp zostaną usunięte z danej referencji.
  6. Żadna ze stron nie ponosi wobec drugie strony odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody
  7. Jeśli użytkownik decyduje się na zakup usług Premium od Globafy wyraża tym samym zgodę na ponoszenie dodatkowych opłat wynikających z tego tytułu.
  8. Powyższe warunki oraz zasady użytkownania mogą być zmieniane bez wcześniejszego informowania użytkowników

Powyższe warunki oraz zasady użytkowania opublikowane na www.globafy.com/pl obowiązują oraz mają zastosowanie w każdym czasie.